panele słoneczne

panele solarne

Panele solarne

W związku z rosnącymi cenami energii elektrycznej coraz więcej osób szuka sposobów na obniżenie domowych rachunków za prąd. Można to zrobić, montując w gospodarstwach domowych odpowiednie urządzenia wytwarzające energię elektryczną. Urządzeniem takim mogą być panele solarne lub przydomowa elektrownia wiatrowa przetwarzająca siłę wiatru w prąd.

Dotacje na panele fotowoltaiczne

Obecnie większą popularnością wśród Polaków cieszą się instalacje fotowoltaiczne. Wynika to głównie z tego, że na tego typu inwestycje możliwe jest uzyskanie dotacji. Dotacje na panele solarne przyznawane są w ramach różnych projektów, finansowanych przez państwo lub Unię Europejską. Tego typu pomoc może przyjmować różne formy. Przykładowo w ramach projektu Prosument II obsługiwanego przez Bank Ochrony Środowiska, wysokość dofinansowania może sięgnąć 30%. Reszta kosztów rozkładana jest na raty o oprocentowaniu rocznym na poziomie 3%. Nieco inaczej wyglądają zasady projektu Słonecznik. W tym przypadku klient może liczyć na pożyczkę, której wysokość może sięgać 100% planowanych kosztów inwestycji. Pożyczka udzielona na panele słoneczne podlega częściowemu umorzeniu, którego wysokość może wynosić od 5 do 15%. Dotacji na instalację paneli fotowoltaicznych udziela również Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wysokość dofinansowania w tym przypadku wynosi od 20-40% wartości inwestycji, a oprocentowanie kredytu udzielonego na wykonanie instalacji ustalono na poziomie 1%.

Co można kupić za dotacje na panele solarne

Osoba korzystająca z dotacji, za uzyskane pieniądze może kupić m.in. projekt budowlano wykonawczy, a także niezbędne urządzenia, takie jak ogniwa, inwerter fotowoltaiczny, aparaturę kontrolno-pomiarową oraz różnego rodzaju przewody instalacyjne. Dofinansowanie może zostać także przeznaczone na spłatę części kredytu lub opłacenie kosztów montażu instalacji.