panele słoneczne

fotowoltaika utylizacja

Odzysk materiałów

Jeśli zastanawiasz się nad pozbyciem się swoich paneli fotowoltaicznych (lub słonecznych), musisz przede wszystkim wiedzieć, że wszystkie materiały, z których je wykonano, w znacznym stopniu nadają się do recyklingu. Moduły te, składające się głównie ze szkła i aluminium, są rozkładane na różne materiały przez firmy specjalizujące się w ich utylizacji, osiągając poziom 96% recyklingu. Aby zapewnić ponowny obieg cennych surowców, należy zadbać, aby odpowiednio przebiegł recykling paneli fotowoltaicznych. Jak dokładnie wygląda utylizacja fotowoltaiki?

Wycofywanie szkodliwych materiałów

Jak już wcześniej zaznaczyliśmy, fotowoltaika utylizacja, to proces dość złożony. Panel fotowoltaiczny składa się bowiem z kilku elementów, w tym szkła, krzemu, aluminium i miedzi. Po usunięciu ramy łączącej poszczególne elementy można zastosować dwa procesy: rozdrabnianie i późniejsze oddzielanie poszczególnych materiałów. Ewentualnie bezpośrednie oddzielanie w kąpielach chemicznych. W związku z tym pojawiają się poważne problemy z utylizacją krzemu, który jest przetwarzany tak, jak w przypadku niektórych elementów komputera. Szczególne procesy, a co za tym idzie koszty utylizacji innych substancji, będą z biegiem lat stopniowo eliminowane. Wszystko to dzięki zakazowi stosowania materiałów szkodliwych dla człowieka i środowiska, takich jak tellurek kadmu, który był wcześniej stosowany w ogniwach fotowoltaicznych.

Obowiązkowa utylizacja fotowoltaiki

Okres eksploatacji paneli słonecznych wynosi dwadzieścia pięć lat i w końcu trzeba będzie je wymienić. Jak jednak właściciele domów mają się ich pozbyć, gdy już przekroczą swoją przydatność? Odpowiedź brzmi: najlepszą opcją jest utylizacja paneli fotowoltaicznych. Europa wprowadziła obowiązek recyklingu dla wszystkich paneli słonecznych. Utworzyła firmy specjalizujące się w podziale i ponownym wykorzystaniu materiałów, z których zbudowane są panele słoneczne. Dlatego takie firmy są łatwe do znalezienia w Polsce. Gdy panele słoneczne przestaną być użyteczne, najgorsze, co może zrobić właściciel domu lub firmy, to wyrzucić je na wysypisko śmieci. Niestety, taki los spotyka znaczny odsetek paneli słonecznych. Zakazane jest również wyrzucanie baterii do zwykłych śmietników. Utylizacja baterii samochodów elektrycznych czy paneli słonecznych, to jedyny sposób na pozbycie się zepsutych baterii.